Συμπαντική κοινή ανακοίνωση τον Διευθύνσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης για την παραλαβή αδείας διαμονής

0
83

Σε κοινή ανακοίνωση προέβησαν οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μετα της νέες αλλαγές που φερνή ο νεώς τρόπος εξυπηρέτησης των μεταναστών μεσώ της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Στην ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επισημαίνετέ μεταξύ άλλων  ότι:
«Ανακοινώνεται ότι από 19/6/2020 τίθεται σε λειτουργία ηλεκτρονική εφαρμογή δέσμευσης
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ που στο πληροφοριακό σύστημα της Πορείας Φακέλου http://pf.emigrants.ypes.gr/εμφανίζεται ως: “ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ”

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ συνδέονται από τον σύνδεσμο https://applications.migration.gov.gr/

Οι ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ συνδέονται μέσω της διαδικτυακής Πύλης της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας.»